* یǎ ی ی ی ی *
 
 

ی ی یǎ:                      

***********************************

ی ی

ی ی "ی" - " " - "ی ی" -

" ی ی" - "ی " "ی "

ی 26 ی.

(22 ی 17 1393)

 

Shanghai, Sep. 2014

 

One travel with full experience

and finding good friends

 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

Qingdao, Oct. 2014

 

A good travel to China,

and visited to "Shanghai" - "Zhengzhou" -

"Jinian" - "Jining" - "Liangshan" & "Qingdao"

on 26 days (13 sep. to 9 oct.)

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
   
 

Zhengzhou, Sep. 2014

 

Mail: info@tirajeh.net

Mobile: +98 912 685 1642

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

ی ی ی: 26 1393 14:30

ژ ی یǎ .