*یǎ ی ی ی ی *
  * Last tours (Jan, 1-6, 2017)  

 

2

15 16 ی (July, 6-7, 2017)

 

 

*********************************

ی تورهای اجرا شده در سال 1395:

*********************************

 تورهای اجراشده در سال 1395 (2016)

 

ی 1394 (2015)

 

ی 1393 (2014)

تورهای اجراشده در سال 1391-92 (2013)

تورهای اجراشده در سال 1390 (2012)

تورهای اجراشده در سال 1389 (2011)

تورهای اجراشده در سال 1388 (2010)

تورهای اجراشده در سال 1387 (2009)

 

برای مشاهده سایز بزرگ بر روی عکس ها کلیک کنید.

2

Tafresh tour on July, 6-7, 2017 (ی 15-16 1396)

 

ی ی ی یی ј

Walking way in the jungle in central of Tafresh city

 

یی یی ی 6 20

Our natural & old friend on Tafresh with 6.2M circle

 

 

ی ی ی یی ј

Walking way in the jungle in central of Tafresh city

 

ی یǍ

Breakfast in the restaurant and lake view